Belangrijke Mededeling voor Onze Klanten

Vanwege een geschil over te hoge groothandel tarieven tussen L-mobi en onze netwerkleverancier zijn wij helaas genoodzaakt onze dienstverlening te stoppen. Dit kan ertoe leiden dat onze netwerkleverancier binnenkort de levering stopt.

Daarom verzoeken wij u dringend om uw mobiele nummer zo snel mogelijk mee te nemen naar een andere provider, zodat u uw nummer kunt blijven gebruiken. U kunt dit doen door een simkaart bij een andere provider te bestellen en nummerbehoud aan te vragen. Om uw nummer mee te nemen heeft u uw klantnummer nodig. Dit kunt u vinden op de achterkant van uw simkaart, deze begint met 89xxx.

Over dit machtsmisbruik (4x tot 40 keer hoger tarief dan de retailprijs van de leverancier) dan de retailprijs van de leverancier) hebben wij een klacht ingediend bij de betreffende instantie en ook een petitie ingediend bij de Tweede Kamer. Wij wachten op het resultaat van deze zaak. Vanwege het gebrek aan MNO’s in Nederland kunnen wij op korte termijn geen nieuwe leverancier vinden. Wij hopen dat in de toekomst meerdere MNO’s toetreden tot de Nederlandse markt om machtsmisbruik tegen te gaan. Daarnaast pleiten wij voor regulatie van tarieven voor mobiel bellen, sms’en en internetten, evenals voor kosten georiënteerde overstapmogelijkheden tussen verschillende MNO’s. Dit alles zal zorgen voor eerlijke concurrentie.

Helaas kunnen wij door de huidige situatie de door ons verstrekte extra gratis maanden- of jaarbundels voorlopig niet continueren. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over uw resterende tegoed. Voorlopig kunt u uw huidige tegoed gebruiken voor mobiel internet, bellen en sms’en zolang het netwerk actief is. Hoelang het netwerk actief blijft, is ook voor ons onduidelijk.

Er loopt een rechtszaak over een mededingingskwestie tegen onze leverancier, waarbij een schadevergoeding betrokken is. Zodra er meer informatie beschikbaar is, laten wij u dit weten op onze website www.l-mobi.nl

We begrijpen dat dit ongemak veroorzaakt en waarderen uw begrip in deze situatie.

Met vriendelijke groet,

L-mobi